شبکه های اجتماعی
Image result for aparat icon
 

زبان انگلیسی

زمان-نشان-خواهد-داد-به-انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی | مرداد 96 | بخش سوم

  |   زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر آموزشی (مرداد 96) هر هفته با جدیدترین مطالب زبان انگلیسی با سبکی متفاوت و به صورت تصاویر آموزشی همراه شما هستیم. [gallery columns="2" size="medium" ids="9391,9393,9395,9397,9399,9401"]...

ادامه مطلب
مختصر-و-مفید-به-زبان-انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی | مرداد 96 | بخش دوم

  |   زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر آموزشی (مرداد 96) هر هفته با جدیدترین مطالب زبان انگلیسی با سبکی متفاوت و به صورت تصاویر آموزشی همراه شما هستیم. [gallery columns="2" size="medium" ids="9268,9270,9272,9274,9276,9278,9280"]...

ادامه مطلب
عادت-داره-دیر-برسه-کاور

آموزش زبان انگلیسی | هفته اول مرداد

  |   زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر آموزشی (هفته اول مرداد 96) هر هفته با جدیدترین مطالب زبان انگلیسی با سبکی متفاوت و به صورت تصاویر آموزشی همراه شما هستیم. [gallery columns="2" size="medium" ids="9172,9168,9166,9164,9162"]...

ادامه مطلب
نیمرو-به-انگلیسی-زبان

آموزش زبان انگلیسی | هفته چهارم تیر

  |   زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر آموزشی (هفته چهارم تیر 96) هر هفته با جدیدترین مطالب زبان انگلیسی با سبکی متفاوت و به صورت تصاویر آموزشی همراه شما هستیم. [gallery size="medium" columns="2" ids="9120,9122,9124,9126,9128,9130,9132"]...

ادامه مطلب
suit-yourself

آموزش زبان انگلیسی | هفته سوم تیر

  |   زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر آموزشی (هفته سوم تیر 96) هر هفته با جدیدترین مطالب زبان انگلیسی با سبکی متفاوت و به صورت تصاویر آموزشی همراه شما هستیم. [gallery size="medium" ids="8982,8980,8978,8976,8974,8969"]...

ادامه مطلب